Organisatie & Bestuur

 

Na de fusie van Markant en Gigant zijn de Apeldoornse Jeugdorkesten op 14 september 2017 omgezet in een nieuwe zelfstandige vereniging. De vereniging telt meerdere orkesten, met een doorlopende leeftijds- en leerlijn. Naast deze orkesten kunnen we ensembles (AJE) van uiteenlopende samenstelling en omvang op aanvraag samenstellen.

 

SOCIAAL BELEID

Onze vereniging biedt kinderen en jongeren een sociaal veilige en inspirerende omgeving om samen te musiceren en te leren in orkestverband. Het plezier, vertrouwd groepsgevoel, de muzikale en persoonlijke ontwikkeling van de orkestleden staan centraal.

Wij realiseren dit onder meer door:

  1. het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP) (zie hieronder op deze webpagina);
  2. kwaliteitseisen te stellen aan onze dirigenten (Muziekopleiding minimaal op HBO niveau of gelijkwaardig);
  3. een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) van de dirigenten;
  4. ons privacy-beleid (zie onderaan iedere webpagina).

Vertrouwenspersoon (VP)

Waarom is er een VP?

Met de VP kunnen orkestleden, hun ouders/verzorgers, dirigenten en vrijwilligers zaken bespreken die moeilijk met andere personen binnen de vereniging te bespreken zijn. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij leden, dirigenten, vrijwilligers of ouders zich niet prettig of onveilig voelen. Je kunt hierbij denken aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, buitensluiten, (online) pesten, discriminatie, agressie of machtsmisbruik. Ook voor kleinere zaken die ervoor zorgen dat je je niet veilig voelt, kun je bij de VP terecht. 

Wat doet de VP?

De VP is onafhankelijk, biedt een luisterend oor, steun en opvang en weet welke weg er bewandeld kan worden om tot een passende oplossing te komen. De VP dient als klankbord, helpt eventueel bij het doen van een melding, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Alles wat met de VP wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Alleen met expliciete instemming van de melder bespreekt de VP de vraag of klacht met andere personen binnen of buiten de vereniging, en ondersteunt waar nodig bij een vervolgtraject.

De VP kan het bestuur informeren en gevraagd of ongevraagd advies geven over alle zaken die de VP van belang acht, uiteraard alleen als melder daarmee expliciet instemt, en met inachtneming van vertrouwelijkheid. Tenminste één keer per jaar rapporteert de VP aan het bestuur over aantallen en algemene aard van eventuele meldingen. Leden en ouders worden geïnformeerd over de naam, email en telefoon van de VP.

Aanstelling en contact VP

De VP wordt door het bestuur aangesteld en vervult deze rol totdat VP of bestuur deze aanstelling willen beëindigen. Vanaf 2023 is Gerdine van Kooten aangesteld als vertrouwenspersoon (VP). Zij is huisarts en ouder van twee orkestleden. Zij is te bereiken via ghvankralingen@gmail.com.

 

BESTUUR

Het oprichtingsbestuur van de vereniging bestond uit: Annet de Visser, René van Gerwen, Jan Cirpka (penningmeester) en Robert van Kessel (voorzitter), aangevuld met Jeugdbestuursleden Sieneke Valk en Jacomijn Goedvree. De twee Jeugdbestuursleden zijn in 2019 opgevolgd door Robert van der Lelie en Jean Auguste van Willigen.

Vanaf september 2020 bestaat het bestuur uit Ilse van Beek (voorzitter), Els Heinsman-Carlier (secretaris),  Jan Cirpka (penningmeester), René van Gerwen en aspirant-jeugdbestuursleden Noah Langenbach en Lisa Kortenbach.

Vanaf  2022 bestaat het bestuur uit René van Gerwen (voorzitter ad interim), Hans Oonk (secretaris),  Jan Cirpka (penningmeester), en de aspirant-jeugdbestuursleden Noah Langenbach en Rozemarijn de Jong.

Vanaf januari 2023 is Rozemarijn gepromoveerd tot jeugdbestuurslid en vanaf april 2023 is Noah Langenbach vervangen door Jasper van den Noort als aspirant-jeugdbestuurslid.

 

SAMENWERKINGSPARTNERS

De vereniging werkt intensief samen met Gigant en met de muziekdocenten uit de regio, in het bijzonder de docenten die zijn aangesloten bij Gigant of de Samenwerkende Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn (SPMA).

 

ARTISTIEKE LEIDING

De artistieke leiding wordt verzorgd door onze dirigenten: Gemma Scherpenzeel (Speelgroep), Rob Kaptein (JAJO en AJO) en Robert Hootsen (AJO-Jazz).

Gemma Scherpenzeel is dwarsfluitdocent in Apeldoorn. Daarnaast dirigeert ze in Klarenbeek twee jeugdorkesten en is ze dirigente van het Apeldoorns Dialectkoor. Gemma heeft fluit gestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Daarnaast heeft ze de PABO opleiding afgerond en specialiseert zij zich in de muziekdidactiek voor het werken met kinderen. Al van jongs af aan haalt Gemma veel voldoening uit het samenspel met anderen. Dit is iets wat ze dan ook graag doorgeeft aan leerlingen. Er gaat niets boven samen plezier halen uit het maken van muziek. Hierbij zullen ook verschillende genres aan bod komen. (klik hier voor website van Gemma Scherpenzeel).

(Foto: Juul fotografie)

 

Rob Kaptein is dirigent van het JAJO en AJO. Daarnaast heeft hij diverse vaste orkesten en koren onder zijn hoede. Vol enthousiasme leidt hij de wekelijkse repetities en onze concerten.
Rob heeft klarinet gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en Koordirectie aan datzelfde instituut. Hij heeft er altijd van gedroomd om dirigent te worden. Hij begon zijn droom te verwezenlijken toen hij 17 was en delen uit Mozart’s Requiem met het NoordHollands JeugdOrkest ten gehore bracht. Rob wil oude muziek graag levend houden, bijvoorbeeld door deze in educatieve programma’s en/of op prikkelende wijze over te brengen. Dat hoeven geen lange, zware stukken zijn. Een vluchtige impressie maakt oude muziek ook toegankelijk voor jongeren die meer gewend zijn aan snelle, nieuwe media en korte filmpjes op YouTube. (klik hier voor website van Rob Kaptein).

 

Robert Hootsen is  trompettist, orkestleider en arrangeur, al meer dan 20 jaar professioneel werkzaam in de cultuursector. De passie voor musiceren en lesgeven begon in zijn tienerjaren. Hij heeft voor menig ensemble muziek geschreven en in vele bandjes en orkesten gespeeld. Nog steeds is hij op beide vlakken zeer actief en heeft met zijn optredens bijzondere tours naar het buitenland mogen maken.
Naast deze activiteiten is hij coördinator bij Liemers Kunstwerk! in Zevenaar, waar hij samen met een team van collega’s op vele scholen kinderen in aanraking brengt met muziekprojecten. Binnen zijn vak houdt hij zich veel bezig met ontwikkeling en vernieuwing. Hij vindt het belangrijk om leerlingen te enthousiasmeren, uit te dagen en zelf te laten ontdekken wat ze graag willen spelen op hun instrument. (klik hier voor website van Robert Hootsen).