AJO op School

Ns het opheffen van Markant (o.a. muziekschool) eind 2017, zijn de Apeldoornse jeugdorkesten door een ouderinitiatief verder gegaan als zelfstandige vereniging. We merken dat er door die opheffing essentiële gaten zijn gevallen in het muziekaanbod voor kinderen en jongeren, waardoor de doorgaande leerlijn ontbreekt. Met name het snuffelen aan verschillende muziekinstrumenten van een orkest, zowel op basisscholen als buitenschools, is vrijwel niet door de ‘’vrije markt’’ opgepakt en dus tussen wal en schip terechtgekomen. Deze oriënteerfase is nodig om kinderen nieuwsgierig te maken naar muziekinstrumenten, en om ze te kunnen laten kiezen uit het overweldigende aanbod aan verschillende muziekinstrumenten. Vervolgens motiveren we ze om les te nemen voor het instrument van hun keuze en samen met anderen muziek te gaan maken in een orkest of muziekgroep. Daarom bieden we vanaf het schooljaar 2023-2024 een uitbreiding ‘’aan de voorkant van de doorgaande leerlijn’’. Er worden gestructureerde oriënterende lespakketten voor basisscholen aangeboden, met name via de Cultuurwijzer.

Ons aanbod:

–       4 lessen op de basisschool (tijdens schooltijd) in groep 4 t/m 8 om kinderen kennis te laten maken met de instrumenten uit een (symfonie)orkest. Optioneel is een afsluiting met presentatie/concert mogelijk. Groep 4 krijgt de les waarin kennis gemaakt wordt met instrumenten, met nadruk op het symfonieorkest.

–       Indien een school kiest voor meerdere opeenvolgende schooljaren, kunnen de groepen 5 t/m 8 (de kinderen die het jaar daarvoor ook les hebben gehad), in een verdiepingsslag verder gaan met instrumenten. Ieder kind kan dan één instrument kiezen en werkt met de docent in vier lessen toe naar een eindpresentatie/concert.

–       Voor de groepen 1 t/m 3 is het mogelijk om op een speelse manier kennis te maken met ritme, bijvoorbeeld door het gebruik van boomwhackers, in overleg met de school.

Voor zover praktisch mogelijk, kunnen we dit aanbod aanpassen aan specifieke wensen van een school.

Voor informatie en aanmelden (voor scholen), zie https://cultuurwijzerapeldoorn.nl/aanbieder/apeldoornse-jeugdorkesten/

Ook kunt u contact opnemen via info@a-jo.nl.

Als vervolg op de Schoolprojecten bieden we een Instrumenten-Snuffelcursus aan (buitenschools), waarbij verschillende instrumenten door de kinderen zelf worden geprobeerd (zie pagina ‘’Snuffelcursus’’). Deze sluit naadloos aan op de Schoolprojecten.

Cultuurwijzer aanbod AJO Schoolproject PO, vanaf 2023-2024  (versie 04-04-2023)

Projectnaam: AJO op School

Muziek maken doe je samen!

Wat is het en wat doen we: In deze lessenserie maken de leerlingen kennis met de instrumenten uit een (symfonie)orkest. In vier lessen van een uur zullen alle instrumenten voorbij komen. De lessen zijn geschikt voor kinderen in groep 4 t/m 8. Optioneel wordt een eindpresentatie/concert gegeven. De docent die het project verzorgt is Gemma Scherpenzeel, die zowel conservatorium als pabo heeft gedaan en ruime ervaring heeft met vergelijkbare (school)projecten.
Waarom willen we dit: Leerlingen laagdrempelig kennis laten maken met de verschillende instrumenten uit een (symfonie)orkest, voorbereiden op het samen muziek maken, het plezier van samen muziek maken laten ervaren, interesse kweken om zelf actief in groepsverband muziek te maken en daarmee door te gaan buitenschools.
Hoeveel lessen: Vier lessen, met extra optie voor een eindpresentatie/concert als vijfde les.
Voor welke groepen: Groep 4 t/m 8
Hoeveel leerlingen tegelijk: Maximaal 30
Welke disciplines komen aan bod: Muziek (samen muziek maken, luisteren, bewegen, improviseren en presenteren).
Wat willen we ermee bereiken: Leerlingen weten na het project welke instrumenten er in een (symfonie)orkest zitten, hoe de klank ontstaat en hoe je verschillende instrumenten herkent. Hiermee worden ze geënthousiasmeerd om naar verschillende soorten muziek te luisteren en zelf ook actief met muziek bezig te gaan.
Wat kunnen de leerlingen er later mee: Ze hebben op echte instrumenten gespeeld, dat is al een onvergetelijke ervaring op zich. Daarnaast hebben ze kennis opgedaan over (symfonische) muziek en beter leren luisteren.
Wanneer willen we dit doen: Vanaf begin van het schooljaar 2023-2024; start op ieder moment gedurende het schooljaar, afhankelijk van de mogelijkheden.
Met wie willen we dit doen: De docent is Gemma Scherpenzeel, gediplomeerd en afgestudeerd aan het conservatorium en aan de pabo, met ruime ervaring in vergelijkbare (school)projecten (in bezit van geldige VOG). Zij wordt bij het uitproberen van instrumenten geholpen door meerdere deskundige vrijwilligers.
Zijn er gastlessen: Er zijn vier gastlessen; deze worden allemaal door Gemma Scherpenzeel gegeven, ondersteund door vrijwilligers.
Het einddoel is: Alle leerlingen weten aan het eind van de lessen welke instrumenten er in een (symfonie)orkest zitten en hoe deze klinken. Ook hebben ze allemaal uit iedere instrumentengroep een instrument zelf uitgeprobeerd.
Wie doet de organisatie: Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten.
Wat kost het de school: Indicatie: € 1.700,00 (uitgaande van BTW vrijstelling), exclusief optionele eindpresentatie/concert.
Hoeveel ruimte hebben we nodig: Een klaslokaal is voor de reguliere lessen voldoende. Als er gekozen wordt voor optionele eindpresentatie/concert is er een grotere ruimte nodig (bijv. gymzaal, gemeenschapsruimte of aula).
Welke materialen hebben we nodig: Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van online lesmateriaal, daarvoor is een Digibord nodig. De overige materialen (instrumenten) worden door ons verzorgd.
Wat verwachten we van de leerkracht: De leerkracht is aanwezig en doet enthousiast mee, dit zal de kinderen ook weer aansteken.

Het effect is nog beter als deze lessen in een breder (school)projectkader worden ingepast, maar dat is zeker geen noodzaak.

Onze lesbrief: Beschikbaar op aanvraag.
Wat behandelen we n de les: Les 1: Welke instrumentengroepen zitten er in het symfonieorkest? Vervolgens de focus op het slagwerk. Wat valt hieronder en op welke manier wordt het ingezet (bijv. Voor geluidseffecten). Vervolgens gaan we aan de slag met bodypercussie. Groep 4 en 5 zal dit klassikaal doen, terwijl groep 6 t/m 8 wordt uitgedaagd zelf iets te bedenken.

Les 2: De focus ligt deze les op de strijkers. Ze lijken op elkaar, maar hoe groter het instrument hoe lager het klinkt. Na een stukje theorie mogen de kinderen zelf even op een echt instrument proberen te spelen.

Les 3: De focus ligt deze les op de houtblazers. Waarom horen bepaalde instrumenten bij deze groep? Ook nu mogen de kinderen weer een instrument uitproberen.

Les 4: De focus ligt deze les op de koperblazers. Hoe krijg je nu geluid uit zo’n instrument? Dat komt doordat je de lucht laat trillen met je lippen. We zien dat ook bij de instrumenten die we in de vorige lessen hebben besproken de lucht in trilling wordt gebracht en dat daardoor het geluid ontstaat. Ook nu mogen de kinderen weer een aantal instrumenten proberen.

Optionele Les 5: Eindpresentatie of concert.